Avindus PR Team

Avindus จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท เอวินดัส จำกัด และบริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ขึ้น ณ พื้นที่เอนกประสงค์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ (ถนนเทพรักษ์)…

Avindus จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 Read More »

Avindus จัดกิจกรรม Team Building และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอวินดัส จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Team Building และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2567 ขึ้น ณ บ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ บ่อฝ้าย (หัวหิน) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์…

Avindus จัดกิจกรรม Team Building และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2567 Read More »

Avindus เข้าร่วมกิจกรรม Thai AirAsia Ramp & GSE Football Day

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอวินดัส จำกัด ได้รับเกียรติจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ในกิจกรรม Thai AirAsia Ramp & GSE Football Day 2023….

Avindus เข้าร่วมกิจกรรม Thai AirAsia Ramp & GSE Football Day Read More »

Avindus ร่วมแสดงความยินดีกับ Thai Lion Air เนื่องในโอกาสเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – น่าน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารของบริษัท เอวินดัส จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion Air)  ในเส้นทางบินใหม่ จากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – น่าน ณ ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งทางสายการบินได้เปิดเส้นทางบินนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่ต้องการกลับภูมิลำเนา หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ ในจังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง โดยทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการภาคพื้นอากาศยาน (Ground Handling) ให้กับสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร พร้อมแล้วและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการกับผู้โดยสายทุกท่านอย่างเต็มที่ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน จากบุคลากรมืออาชีพของเรา #Avindus #AvindusGroundHandlingServices

Avindus ร่วมแสดงความยินดีกับ Thai Lion Air เนื่องในโอกาสเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – น่าน Read More »

ผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อพบปะกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณหรรษธร ศรีสุข กรรมการ บริษัท เอวินดัส จำกัด ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกับพนักงานของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติงานบริการภาคพื้นดินภายในท่าอากาศยาน (Ground Handling Services) ทั้งในส่วนของ Passenger Service และ Ramp Service ให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) ณ ท่าอากาศยานหัวหิน (HHQ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปัจจุบัน (มีนาคม 2565) ท่าอากาศยานหัวหิน (HHQ) มีเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชีย (FD) ให้บริการในเส้นทาง เชียงใหม่ (CNX) – หัวหิน (HHQ) – เชียงใหม่ (CNX) สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน ในวันศุกร์ และวันอาทิตย์ #Avindus #AvindusGroundHandlingService

ผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อพบปะกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน Read More »

กิจกรรมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

เมื่อวันที่ 4 – 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พนักงานของ Avindus ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ Passenger Services Agent และ Ramp Service Agent ประจำสถานีท่าอากาศยานหัวหิน (HHQ) ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและทบทวนความรู้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการให้การบริการภาคพื้นดินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) โดยวิทยากรจากทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน และท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) มีกำหนดที่จะเริ่มกลับมาทำการบินอีกครั้งในเส้นทางเชียงใหม่ – หัวหิน สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

กิจกรรมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน Read More »

กิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคลังสินค้าสายการบิน THAI Smile

เมื่อวันที่ 18 – 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอวินดัส จำกัด โดยแผนกธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (Avindus Cargo) ได้จัดกิจกรรมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคลังสินค้าสายการบิน THAI Smile…

กิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคลังสินค้าสายการบิน THAI Smile Read More »

กิจกรรมสัมมนาพาร์ทเนอร์ขายระวางขนส่งสินค้าและพาร์ทเนอร์คลังสินค้า

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 บริษัท เอวินดัส จำกัด โดยแผนกธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (Avindus Cargo) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาพาร์ทเนอร์ขายระวางขนส่งสินค้าและพาร์ทเนอร์คลังสินค้าขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัทเอวินดัส จำกัด…

กิจกรรมสัมมนาพาร์ทเนอร์ขายระวางขนส่งสินค้าและพาร์ทเนอร์คลังสินค้า Read More »