ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท​

About Avindus

บริษัท เอวินดัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ทั้งธุรกิจจำหน่ายอะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยาน ธุรกิจจำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์บริการภาคพื้นสำหรับอากาศยาน ธุรกิจบริการภาคพื้นดินภายในท่าอากาศยาน และธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ

ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท

  • ชื่อบริษัท: บริษัท เอวินดัส จำกัด
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105555133439
  • วันที่จดทะเบียนบริษัท: 10 กันยายน 2555
  • ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
  • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 407 ซอยรามอินทรา 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจในปัจจุบันของ Avindus

จำหน่ายชิ้นส่วน และอะไหล่ สำหรับงานซ่อมอากาศยาน

AIRCRAFT SPARE PART SUPPLIES

อุปกรณ์สนับสนุนงานภาคพื้นอากาศยาน

GROUND SUPPORT EQUIPMENT

บริการภาคพื้นดินภายในท่าอากาศยาน

GROUND HANDLING SERVICES

บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

AIR CARGO SERVICES