ธุรกิจอุปกรณ์ภาคพื้นอากาศยาน​

Ground Support Equipment Business

บริษัท เอวินดัส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง และบริการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ภาคพื้นอากาศยาน (Ground Support Equipment หรือ GSE) ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องจ่ายพลังไฟฟ้าให้อากาศยาน (Ground Power Unit – GPU) รถดันอากาศยาน (Aircraft Pushback Tractor), รถแทรกเตอร์ลากจูง (Tow Tractor), สายพานลำเลียงกระเป๋า (Conveyor Belt Loader) เป็นต้น

ด้วยการให้บริการและการซ่อมบำรุง จากทีมงานระดับมืออาชีพที่มากด้วยความรู้ และประสบการณ์ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากสายการบินชั้นนำของประเทศ ในการเช่าใช้งานอุปกรณ์พร้อมการบริการซ่อมบำรุงในท่าอากาศยานต่าง ๆ ทั่วประเทศ

อุปกรณ์ภาคพื้นอากาศยานที่เราพร้อมให้บริการ

บริษัทฯ เป็นตัวแทนและผู้จัดจำหน่าย ให้เช่า และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้นอากาศยานเกือบทุกประเภท เช่น

1063729

รถดันอากาศยาน
Aircraft Pushback Tractor

1063814

เครื่องจ่ายไฟฟ้าให้อากาศยาน
Ground Power Unit (GPU)

861539

รถแทรกเตอร์ลากจูง
Tow Tractor

861885

รถแทรกเตอร์ไฟฟ้าลากจูง
Electric Tow Tractor

1063738

สายพานลำเลียงกระเป๋า
Conveyor Belt Loader

1063734

อุปกรณ์ลากจูง-ดันอากาศยาน
Towbar

53087

รถบันไดสำหรับขึ้น-ลงอากาศยาน
Passenger Step

52163

ล้อเลื่อนลากจูงบรรทุกสัมภาระ
Baggage Cart

ความไว้วางใจที่ได้รับจากสายการบินชั้นนำของประเทศ

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากสายการบินชั้นนำของประเทศ
ในการทำสัญญาเช่ารถแทรกเตอร์สำหรับลากจูงพร้อมบริการซ่อมบำรุง

สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia)

สัญญาเช่าพร้อมบริการซ่อมบำรุง รถแทรกเตอร์สำหรับลากจูง จำนวน 29 คัน และรถสำรอง จำนวน 4 คัน เป็นระยะเวลา 5 ปี

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

สัญญาเช่าพร้อมบริการซ่อมบำรุง รถแทรกเตอร์สำหรับลากจูง จำนวน 10 คัน และรถสำรอง จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 5 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวธุรกิจอุปกรณ์ภาคพื้นอากาศยาน

แผนกธุรกิจอุปกรณ์ภาคพื้นอากาศยาน บริษัท เอวินดัส จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02-003-1862  อีเมล์ pollathorn@avindus.com