สถานที่ตั้ง (Address)

สำนักงานใหญ่ (Head Office)

เลขที่ 407 ซอยเทพรักษ์ 49 (รามอินทรา 5) ถนนเทพรักษ์
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
407 Soi Thep Rak 49 (Ramintra 5), Thep Rak Road, Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok 10220 Thailand.
หมายเลขโทรศัพท์ (Tel): +662-003-1862

เวลาทำการ (Operating Hours)

สำนักงานใหญ่ (Head Office)

จันทร์ (Mon) - ศุกร์ (Fri) : 08.30 - 17.30 hrs.

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Information)

ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนและอะไหล่สำหรับอากาศยาน
(Aircraft Spare Part Supplies Business)

Tel: +662-003-1862
email: admin@avindus.com

ธุรกิจอุปกรณ์ภาคพื้นดินสำหรับอากาศยาน
(Ground Support Equipment Business)

Tel: +662-003-1862
email: admin@avindus.com

ธุรกิจบริการภาคพื้นดินภายในท่าอากาศยาน
(Ground Handling Business)

Tel: +662-003-1862
email: admin@avindus.com

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ
(Air Cargo Business)

Tel: +662-003-1862, +668-8000-3536
email: cargo@avindus.com