ข่าวสารและกิจกรรม

News & activity

December 25, 2023

Avindus จัดกิจกรรม Team Building และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอวินดัส จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
Read More
September 29, 2023

Avindus เข้าร่วมกิจกรรม Thai AirAsia Ramp & GSE Football Day

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอวินดัส จำกัด ได้รับเกียรติจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใ
Read More
March 25, 2022

Avindus ร่วมแสดงความยินดีกับ Thai Lion Air เนื่องในโอกาสเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – น่าน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารของบริษัท เอวินดัส จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิด
Read More
March 14, 2022

ผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อพบปะกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณหรรษธร ศรีสุข กรรมการ บริษัท เอวินดัส จำกัด ได้ลงพ
Read More
January 13, 2022

กิจกรรมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

เมื่อวันที่ 4 - 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พนักงานของ Avindus ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ Passenger S
Read More
March 27, 2021

กิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคลังสินค้าสายการบิน THAI Smile

เมื่อวันที่ 18 - 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอวินดัส จำกัด โดยแผนกธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (Av
Read More
December 30, 2020

กิจกรรมสัมมนาพาร์ทเนอร์ขายระวางขนส่งสินค้าและพาร์ทเนอร์คลังสินค้า

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 บริษัท เอวินดัส จำกัด โดยแผนกธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (Avindus Cargo) ไ
Read More