ผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อพบปะกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณหรรษธร ศรีสุข กรรมการ บริษัท เอวินดัส จำกัด ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกับพนักงานของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติงานบริการภาคพื้นดินภายในท่าอากาศยาน (Ground Handling Services) ทั้งในส่วนของ Passenger Service และ Ramp Service ให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) ณ ท่าอากาศยานหัวหิน (HHQ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยในปัจจุบัน (มีนาคม 2565) ท่าอากาศยานหัวหิน (HHQ) มีเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชีย (FD) ให้บริการในเส้นทาง เชียงใหม่ (CNX) – หัวหิน (HHQ) – เชียงใหม่ (CNX) สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน ในวันศุกร์ และวันอาทิตย์

#Avindus #AvindusGroundHandlingService