Avindus ร่วมแสดงความยินดีกับ Thai Lion Air เนื่องในโอกาสเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – น่าน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารของบริษัท เอวินดัส จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion Air)  ในเส้นทางบินใหม่ จากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – น่าน ณ ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งทางสายการบินได้เปิดเส้นทางบินนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่ต้องการกลับภูมิลำเนา หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ ในจังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง

โดยทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการภาคพื้นอากาศยาน (Ground Handling) ให้กับสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร พร้อมแล้วและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการกับผู้โดยสายทุกท่านอย่างเต็มที่ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน จากบุคลากรมืออาชีพของเรา