ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ​

Air Cargo Business

บริษัท เอวินดัส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากการบินไทย (THAI Airways) ซึ่งเป็นสายการบินพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ในการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการให้บริการคลังสินค้า หรือ Warehouse Service Agent  เพื่อปฏิบัติงานใน 7 ท่าอากาศยานสำคัญที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยการบริการที่ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

โดยในปี 2564 – 2566 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากสายการบินไทยสมายล์ (THAI Smile Airways) ในการแต่งตั้งเป็นตัวแทนให้บริการและบริหารจัดการพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้า พัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ภายในประเทศ หรือ General Sales and Service Agent เพื่อให้บริการภายใต้แบรนด์ “สมายล์ คาร์โก้ (Smile Cargo)” ด้วยการดำเนินงานอย่างมืออาชีพใน 7 ท่าอากาศยานสำคัญภายในประเทศ ร่วมกับการดำเนินงานของทีมงานของทางการบินไทย อีกด้วย

ท่าอากาศยานที่มีการปฏิบัติการของทางบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการคลังสินค้าให้กับทางการบินไทย (THAI Airways)
ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน 7 ท่าอากาศยานสำคัญที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนี้

CEI

เชียงราย
​ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

UTH

อุดรธานี
​ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

KKC

ขอนแก่น
​ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น

UBP

อุบลราชธานี
​ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

URT

สุราษฎร์ธานี
​ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี

KBV

กระบี่
​ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

HDY

หาดใหญ่
​ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ

แผนกธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัท เอวินดัส จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02-003-1862 หรือ 08-8000-3536  อีเมล์ cargo@avindus.com