ธุรกิจบริการภาคพื้นอากาศยาน​

Ground handling Business

บริษัท เอวินดัส จำกัด เป็นผู้ให้บริการภาคพื้นดินภายในท่าอากาศยานที่พร้อมให้บริการกับทุกสายการบินพาณิชย์ภายในประเทศ ด้วยการทำงานโดยบุคลากรมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานของสายการบิน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทฯ พร้อมให้บริการภาคพื้นอากาศยานแก่ทุกสายการบินในส่วนงานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานบริการผู้โดยสาร (Passenger Service) และงานบริการลานจอดอากาศยาน (Ramp Service)

ท่าอากาศยานที่มีการปฏิบัติการของทางบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการภาคพื้นอากาศยานให้กับทางสายการบิน
ไทย แอร์เอเชีย (Thai AirAsia) และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)
ซึ่งมีการปฏิบัติงานอยู่ใน 5 ท่าอากาศยานสำคัญที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนี้

DMK

ดอนเมือง
​ท่าอากาศยานดอนเมือง

PHS

พิษณุโลก
​ท่าอากาศยานพิษณุโลก

HHQ

หัวหิน
ท่าอากาศยานหัวหิน

CJM

ชุมพร
​ท่าอากาศยานชุมพร

UNN

ระนอง
​ท่าอากาศระนอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวธุรกิจบริการภาคพื้นอากาศยาน

แผนกธุรกิจบริการภาคพื้นอากาศยาน บริษัท เอวินดัส จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02-003-1862  อีเมล์ admin@avindus.com