กิจกรรมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

เมื่อวันที่ 4 – 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พนักงานของ Avindus ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ Passenger Services Agent และ Ramp Service Agent ประจำสถานีท่าอากาศยานหัวหิน (HHQ) ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและทบทวนความรู้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการให้การบริการภาคพื้นดินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ดยวิทยากรจากทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน และท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) มีกำหนดที่จะเริ่มกลับมาทำการบินอีกครั้งในเส้นทางเชียงใหม่ – หัวหิน สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป