Avindus จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท เอวินดัส จำกัด และบริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ขึ้น ณ พื้นที่เอนกประสงค์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ (ถนนเทพรักษ์) เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เอวินดัส จำกัด และบริษัทในเครือเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดให้กับผู้บริหาร และพนักงานที่มีเดือนเกิดในเดือนเมษายน อีกด้วย